Nyhetsartikkel

Røyking og menstruasjonsplager

Her er enda en grunn til å slutte å røyke: En ny studie viser at kvinner som røyker, oftere sliter med menstruasjonssmerter enn andre.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvorfor får enkelte kvinner smerter under menstruasjonen, mens andre slipper unna? Noen undersøkelser tyder på at røyking kan spille en rolle. Forfatterne av en ny forskningsrapport skriver at røyking kan innsnevre blodstrømmen i arteriene, noe som kan øke sjansen for å få disse smertene. Det er også mulig at røyking påvirker kvinners hormoner på en måte som fører til menstruasjonssmerter.

Likevel er det mange ubesvarte spørsmål når det kommer til forholdet mellom menstruasjonssmerter og røyking: Er alder for når kvinnene starter å røyke avgjørende? Og hva når kvinnene blir eldre - vil smertene vedvare? Studien som har undersøkt dette, er publisert i det BMJ-baserte tidsskriftet Tobacco Control, og har forsøkt å besvare noen av spørsmålene.

Les mer om studien her: Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women

Mange kvinner får smertefulle kramper under menstruasjonen. Selv om ubehaget kan være mildt for noen, kan det for andre være mer alvorlig. Smertefull menstruasjon kalles også dysmenoré. Menstruasjonssmertene forekommer hyppig i tiden etter puberteten, og hos kvinner mellom 30 og 40 år. Enkelte rapporter fastslår at omtrent 10 prosent er så smertepåvirket at de er arbeidsuføre én eller flere dager per måned, eller må holde seg hjemme fra skolen.

Les også: Menstruasjonssmerter - primær dysmenoré

Unge røykere - mer smerter

Den aktuelle studien inkluderte mer enn 9000 kvinner som deltok i en helseundersøkelse i Australia. Omtrent hvert tredje år besvarte kvinnene spørsmål om egen helsetilstand - blant annet om røyking og menstruasjonssmerter.

Studien startet da kvinnene var i 20-årsalderen, og forskerne fulgte deltagerne over en 12-årsperiode.

Både røykere og forhenværende røykere ble spurt i hvilken alder de startet å røyke. Det ble også samlet inn informasjon om andre viktige påvirkningsfaktorer, som for eksempel utdanningsnivå, sivilstatus, sysselsetting, boligområde, vekt, livsstil og antall barnefødsler.

Les også: Helseskader ved røyking

Samlet sett var det mer sannsynlig at kvinner som røykte, hadde smerter, enn kvinner som ikke røykte. Men forskjellen mellom røykere og ikke-røykere ble stor da forskerne så på kvinner som hadde smerter i hele 12-årsperioden.

Sammenlignet med de kvinnene som ikke røykte, hadde røykerne omtrent 40 prosent større sannsynlighet for å ha menstruasjonssmerter gjennom hele studien.

Sjansen for at kvinner som sluttet å røyke, skulle slippe smertene på lang sikt, var større enn de som fortsatte å røyke (selv om de hadde dårligere odds enn ikke-røykerne).

Enkelte kvinner var særlig utsatt for menstruasjonssmerter: De som begynte i 13-årsalderen, hadde 60 prosent større sannsynlighet for å ha smerter enn ikke-røykere - også etter å ha tatt hensyn til påvirkningsfaktorer. Studien viser altså at det er tenåringsjenter som røyker, som løper den største risikoen for å utvikle alvorlige menstruajonssmerter.

Les også: Røykeslutt - hvorfor og hvordan?

Kan appellere til unge

Siden dette er en observasjonsstudie, kan man ikke trekke noen definitive konklusjoner om årsak og virkning, men dette er mulige forklaringer på sammenhengen, skriver forfatterne.

Men studien er stor, og forskerne har som nevnt korrigert for andre årsaker som kan påvirke sjansene for å få smerter under menstruasjonen - som overvekt, p-pillebruk og fødsel.

Økt risiko for hjertesykdom og lungesykdom er godt kjente skadevirkninger av røyking, men argumentene for røykeslutt appellerer kanskje mer til eldre mennesker.

Denne studien bør være med på å påvirke unge mennesker til å slutte å røyke, siden sammenhengen mellom røyking og menstruasjonssmerter gir plager nå og ikke langt inn i framtiden.

Les også: Hva skjer i kroppen når du slutter å røyke?

Kilder

Referanser

  1. Ju Hong, Jones M, et.al. Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women. Tob Control 2014. DOI:10.1136/tobaccocontrol-2014-051920 DOI