Nyhetsartikkel

Røyklukt - en helserisiko?

Kan tobakksrøyk som fester seg til vegger og møbler innendørs, forurense innelufta og være skadelig for helsa?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi vet alle at både den som røyker og den som er passiv røyker utsetter seg for en helserisiko, men hva med "tredjehåndsrøyking"? Kort forklart kan "tredjehåndsrøyk" forklares som den lukten du kjenner i et rom der det er blitt røykt tidligere.

Les også: Passiv røyking

Nyheten om at også "tredjehåndsrøyking" kan skade helsa, ble nøye omtalt i mediene i fjor. Amerikanske forskere ved Massachusetts General Hospital for Children gjennomførte en undersøkelse som viste at tredjehåndsrøyking utgjør en reell fare og at amerikanske foreldre er lite kjent med dette.

I en nyhetsmelding fra sykehuset skrev forskere at spesielt barn er utsatt, fordi de stadig er i nærheten av de forurensete overflatene når de krabber og leker.

En annen studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences har undersøkt kabinen til røykende lastebilsjåfører. Også denne studien konkluderer med at det finnes kreftfremkallende stoffer i rom der det er blitt røykt. Forskerne var særlig bekymret for barn som kan komme i tett kontakt med de kreftfremkallende overflatene under lek.

Nå har Folkehelseinstituttet vurdert om "tredjehåndsrøyking" utgjør noen fare for folks helse, og har konkludert med at det utgjør en svært liten helserisiko. Likevel anbefales det å la være å røyke innendørs, særlig i lokaler der det oppholder seg barn som i boliger og biler.

Les også: Godt inneklima

Partikler i lufta

At passiv røyking innebærer en helserisiko, er vel dokumentert og har vært kjent i mange år. Den som ikke røyker selv, men som oppholder seg i rom der andre røyker, blir utsatt for de samme stoffene som den som røyker - bare i litt mindre mengder.

Les også: Tobakksrøyk

At "tredjehåndsrøyking" - det å oppholde seg i rom med røykforurensning i vegger, tak og møbler - kan være forbundet med helsefare, er forholdsvis nytt.

Ifølge Folkehelseinstittet viser flere studier at de samme stoffene som man utsettes for ved aktiv og passiv røyking, setter seg på overflater i rom der det har vært røykt. Disse stoffene kan avgis til innelufta igjen, noe som har ført til bekymring for mulig helserisiko.

Det er vist at 75 prosent av partiklene som avgis til innelufta ved passiv røyking, er såkalte ultrafine partikler.

Disse partiklene i lufta halveres i løpet av omtrent 20 minutter, og det betyr at de kjapt avsettes på overflater innendørs. Disse stoffene kan imidlertid virvles opp igjen og innåndes. Slike partikler inneholder helseskadelige stoffer.

En nyere undersøkelse fra 2010 har sett på konsentrasjonen av partikler i lufta etter at det er blitt røykt i et rom. Fire timer etter avsluttet røyking i rommet var partikkelkonsentrasjonen 100 ganger lavere enn det som ble målt mens det ble røyket. Etter 24 timer var konsentrasjonen ytterligere 100 ganger lavere.

Hvis puter ble ristet, sofaen børstet eller en vifte påsatt, økte luftkonsentrasjonen igjen, slik at den var på samme nivå som 4 timer etter røyking. Likevel: Disse nivåene er omkring 100 ganger lavere enn de man finner ved passiv røyking.

Les også: Helseskader ved røyking

Vanskelig vurdering

Ifølge Folkehelseinsituttet er det vanskelig å vurdere helserisikoen ved tredjehåndsrøyking, men instituttet understreker at ingen studier har påvist uønskede helseeffekter som følge av dette.

Det er også være relevant å sette en eventuell helsefare inn i riktig sammenheng. Husk at en person som røyker, øker sin risiko for lungekreft med mellom 10 og 20 ganger (1000 til 2000 prosent), mens en som er utsatt for livslang passiv røyking, øker risikoen med mellom 20 og 30 prosent.

Men selv om en eventuell helserisiko ved eksponering for "tredjehåndsrøyking" er svært liten, bør også dette settes inn i en større sammenheng: Ved å ta hensyn til at enkelte kan føle ubehag og bekymring ved å oppholde seg i rom der det har vært røyket.

Rådet blir derfor: røyking innendørs der barn skal oppholde seg, frarådes. Dermed unngår du unødvendig eksponering for potensielt helseskadelige stoffer fra tredjehåndsrøyking.

Vil du vite mer?