Nyhetsartikkel

Røykte mormor under svangerskapet?

Da øker sjansen for at barnebarnet skal få astma betydelig.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Flere tidlige studier har konkludert med at bestemors røyking under svangerskapet påvirker barnebarnets utvikling av astma.

Blant annet påviste nylig en norsk studie fra Folkehelseinstituttet, som brukte materiell fra mor-barn undersøkelsen, nettopp dette.

Les mer om denne studien her

Nå har en ny, svensk studie bekreftet antagelsen: Hvis mormor røykte under sitt eget svangerskap, økte risikoen for at barnebarnet får astma med 10 til 20 prosent.

I den registerbaserte studien fra Umeå universitet fulgte forskerne mer enn 66 000 barn.

Resultatene ble presentert på European Lung Congress i Amsterdam, og viser at den økte risikoen for å utvikle astma vedvarte selv om moren til barnet ikke røykte under svangerskapet. Forskerne sier i en artikkel på nettsidene til Umeå universitet, at barn som ikke selv har vært utsatt for tobakksrøyk, likevel hadde 10-20 prosent økt risiko for astma hvis bestemoren røykte under svangerskapet.

Forskerne så også at den økte risikoen fortsatte i førskoleårene.

Forandring i genene

Forskerne sier at astma er forårsaket av både gener og miljø, og at andelen barn med astma har økt de siste tiårene skyldes trolig i stor grad endringer i miljøet. Til nyhetsmeldingen sier forskerne at en miljøfaktor som tobakksrøyk også kan føre til endringer i måten visse gener uttrykkes. Slike såkalte epigenetiske forandringer kan overføres til fremtidige generasjoner og påvirke risikoen for sykdom.

Epigenetikk handler om hvordan genene uttrykkes i kroppen.

Førsteamanuensis og barnelege Lennart Bråbäck er en av forskerne bak studien. Han sier at denne studien gir en bedre forståelse av hvordan astma utvikler seg. Han sier at selv om det er kjent at røyking under svangerskapet øker risikoen for astma hos barn, og at røyking under svangerskapet har sunket kraftig de siste tiårene, har ikke dette ført til at astma blant barn har blitt sjeldnere. En forklaring kan altså være at tidligere generasjoners røykevaner fortsatt påvirker astmaforekomsten.

Norsk studie viser det samme

Den tidligere omtalt norske studien om hvordan bestemors røykevaner påvirker barnebarnet, er en del av doktorgradsavhandlingen til Maria C. Magnus ved FHI. Magnus disputerte ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i mai i 2015, og gjorde de samme funnene som studien fra Umeå.

- Under mor-barn undersøkelsen fikk vi inn et spørsmål om moren til den gravide røykte under sitt svangerskap. Dette er den tredje studien på verdensbasis som sier noe om dette, sa Magnus til NHI.no tidligere i år.

Resultatene fra studien viste at bestemorens røyking økte risikoen for astma hos barnebarnet med rundt 20 prosent. Denne økte risikoen kunne ikke forklares av morens egen røyking.

Også Magnus tror dette har med epigenetiske forandringer å gjøre. Hvis bestemor røykte, kan dette gi forandringer i DNAet som gjør at enkelte gener er mer eller mindre uttrykt.