Nyhetsartikkel

Russefeiring - er det fylla som har skylda?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Overrasket over forskjellene

Russetid

Russetida er et overgangsrituale som voksne aksepterer fordi det handler om nettopp ungdom. Man tolererer at ungdom kan være uansvarlige og ansvarfraskrivelsen blir til en viss grad akseptert av samfunnet.

Overforbruket og omfanget av denne feiringen har skjedd i takt med den generelle velstandsøkningen, mener Fjær.

- Når folk får mere penger å bruke en feiring, må man regne med at noe av dette går med til alkohol, sier han.

Alkoholforbruket er hos enkelte enormt, men alkohol i russetida har alltid stått sentralt. I dag er det flere som tar videregående utdanning i forhold til tidligere, russetida er blitt en mainstream feiring. Derfor blir den også mer og mer synlig. Men intensiteten av feiringa varierer. Noen er med på få fester, andre er på buss og drikker mye og nesten hver dag i tre uker.

Fjær sier at han ble overrasket over at studien avdekket så store forskjeller mellom russetida og fadderuka.

- Jeg ble overrasket over at det er så stor forskjell mellom to kontekster der det å drikke mye er viktig og der alkohol står veldig sentralt. Det er de samme type mennesker vi har undersøkt og i fadderuka er også alkoholen mer tilgjengelig. Men selv om man i fadderuka drikker seg full, foregår det hele pent og pyntelig i forhold til russetida. Dette er et tydelig tegn på at selv om vi er fulle er vi moralsk i stand til å skille mellom hva som er riktig og galt å gjøre, sier han.

Og dette er altså fadderuka et bevis på: Feiringen foregår med få måneders mellomrom. Likevel sier informantene i studien at i fadderuka er man blitt voksen. Russetida er en ungdomsfase, men når fadderuka kommer, er det ikke slik lenger.

Forrige side