Intervju

Snus øker risikoen for diabetes type 2

Å snuse ei eske om dagen gir en betydelig økt risiko for type 2-diabetes. - Det er den samme risikoen som å røyke en pakke sigaretter om dagen, sier forsker Sofia Carlson til NHI.no

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Om man slutter å røyke og går over til snus for å redusere risikoen for type 2-diabetes, vil det trolig ha liten effekt.

Forskere fra Karolinska Institutet har i en studie publisert i Journal of Internal Medicine konkludert med at å snuse ei eske om dagen, øker risikoen med 70 prosent. Også lavere doser - fem esker i uka - gir en betydelig økt risiko.

- I et større perspektiv, om man tenker på kreft og hjertesykdom, er det mye som tyder på at man kan få store helsegevinster ved å bytte fra sigaretter til snus. Men våre resultater viser at man ikke kan redusere riskoen for diabetes med denne strategien, sier en av forskerne bak studien, Sofia Carlson (bildet) ved Karolinska Institutet til NHI.no.

 

Sofia_Carlsson.jpg

- Det hjelper å slutte

Carlson har sammen med kolleger ved Umeå og Lunds universitet studert snus og risikoen for type 2-diabetes. Studien er basert på data fra fem store svenske studier, og forskerne kunne beregne effekten snus har for de som tidligere aldri har røykt tobakk. Over 54 500 menn ble fulgt mellom 1990 og 2013, og resultatene ble justert for alder, fysisk aktivitet, overvekt, alkoholkonsum og utdanning.

Carlson forteller at sammenhengen mellom snus og type 2-diabetes kan forklares med effekten nikotin har på kroppen.

- Eksperimentelle studier viser at nikotineksponering forverrer insulinfølsomheten. Nikotin kan også stimulere frigjørelsen av kortisol, som i sin tur kan lede til bukfedme og insulinresistens, forklarer hun.

- Snus inneholder betydelig høyere nivåer av nikotin enn sigaretter, men bare mindre mengder tas opp i kroppen. At risikoøkningen for den som snuser en dose om dagen er lik den vi ser for den som røyker en pakke sigaretter om dagen, er derfor forenlig med hypotesen om at det er nikotinet som er årsaken til den økte risikoen.

Carlson forteller at forskningsresultatene ikke viste noen økt risiko blant de som hadde brukt snus - men som hadde sluttet.

- Også her viser eksperimentelle studier at insulinfølsomheten øker når man slutter med tobakk. Det er jo gode nyheter og tyder på at man kan minske sin risiko gjennom å slutte å snuse, sier hun.

Les også: Dette er snus

Vil ha mer forskning på snus

- Hva tenker du om at snus anbefales som et alternativ til tobakksrøyking?

- Sett ut fra et helseperspektiv er det naturligvis best å avstå fra alle former for tobakk. Men det er viktig å understreke hvor veldig farlig det er å røyke. Det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag tyder på at det er store helsegevinster ved å slutte å røyke, selv om man gjør det gjennom å bytte til andre tobakksprodukt som medfører en mindre risiko for sykdom. Samtidig er det viktig å fortsette å forske på helseskadene ved snus så vi får et samlet bilde på hvordan snus påvirker helsen, sier hun.

Carlson sier at snusbruken øker mens salget av sigaretter går ned.

- Jeg kan bare spekulere i hvorfor det er slik, men det kan være på grunn av at det er blitt forbudt å røyke på de fleste plasser. Samtidig oppfattes røyking som farligere enn å snuse, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. Carlson S, Andersson T, et.al. Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. JIM 2017.