Informasjon

Snusbruk

Hvor hyppig er snusbruk?

Fra slutten av 1980-årene begynte salget av snus å øke, inntil det fra ca 2010 har vært relativt stabilt. Dette har skjedd parallelt med innføring av røykerestriksjoner og økt oppmerksomhet omkring helsefarene ved røyking. I 2003/2004 var det ca 300 000 snusbrukere i Norge, av disse brukte omkring 140 000 snus daglig. Tall fra 2018 viser ifølge Folkehelseinstituttet at knapt 20 prosent av voksne menn i aldersgruppen 16-74 år brukte snus daglig. Blant kvinner i samme aldersgruppe brukte rundt seks prosent daglig snus. Det er en klar overvekt av snusbruk i yngre aldersgrupper, og for menn mellom 16-24 år angir én av fire (25 prosent) å bruke snus daglig, for kvinner i denne aldersgruppen angir 15 prosent å være daglige brukere. 

Antallet snusbrukere per 2016-2017 anslås å være 477 000 menn og 184 000 kvinner. I perioden fra sommeren 2016 til sommeren 2017 brukte disse 661 000 personene til sammen i underkant av 2 300 tonn, noe som tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk på rundt 3,4 kilogram per snusbruker. Blant menn har daglig inntatt mengde snus vært konstant over det siste tiåret, rundt 10 porsjoner (priser) om dagen. Blant kvinner økte frekvensen fra sju per dag i 2006 til 10 porsjoner per dag i 2017.

Forrige side Neste side