Informasjon

Snusbruk

Kreftfremkallende stoffer i røykfri tobakk

De fleste kommersielle røykfrie tobakksprodukter inneholder blandinger av blader fra forskjellige tobakksplanter. I røykfri tobakk er det identifisert 31 kreftfremkallende stoffer - viktigst er nitrosaminer. Produksjonsbetingelsene har betydning for nivået av kreftfremkallende stoffer. Antallet og mengden kreftframkallende stoffer kan derfor variere noe mellom ulike produkter.

Verdens Helseorganisiasjon -WHO, har klassifisert snus i gruppen kreftframkallende stoffer.

Forrige side Neste side