Informasjon

Snusbruk

Avhengighet

Alle tobakksprodukter inneholder nikotin. Det har lenge vært kjent at nikotin er avhengighetsskapende. I det ligger blant annet økt motivasjon for gjentatt bruk, toleranseutvikling for visse stoffvirkninger og ubehagsreaksjoner ved opphør. Abstinensreaksjonene er mange og spenner fra negativt stemningsleie og depresjon til fysisk ubehag. Samtidig er nikotin et giftstoff som kan påvirke cellevekst og andre cellefunksjoner, og det er dårlig kartlagt hvor mye av skadene ved røyking som skyldes nikotin.

Nikotin tas opp (absorberes) fra lunger, munn- og neseslimhinner, mage- og tarmkanalen og huden. Den raskeste absorpsjonen skjer fra lungene etter røyking. Nikotinet når vanligvis hjernen innen 20 sekunder fra første inhalasjon. Nikotin fra nesespray, tyggegummi, plaster og snus absorberes langsommere enn fra røyk.

Døgnforbruket og bruksmønsteret av snus har vist seg å være svært likt det man tidligere har funnet hos sigarettrøykere. Dette tolkes som at potensialet for avhengighet er det samme.

Forrige side Neste side