Informasjon

Snusbruk

Snus og røykevaner

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tobakksforbruket hos yngre (16-24 år) er betydelig endret. Andelen røykere har de siste 10 årene blitt redusert fra 25 prosent til 7 prosent samtidig som andel snusere har økt fra 7 prosent til 21 prosent i denne aldersgruppen.

I en norsk studie av 16 år gamle gutter som ble fulgt i 3 år, var andelen som røkte som 19-åringer ikke høyere blant de som snuste, sammenlignet med de som ikke snuste som 16-åringer. Derimot var det en høyere andel av snuserne som i 19-års alder brukte både snus og sigaretter - oftest i mønsteret fast snusbruk og sigaretter av og til. Det er rimelig å anta at man ved bruk av både snus og sigaretter er utsatt for flere skadelige effekter enn om stoffene ble brukt alene.

Noen snusbrukere rapporterer at de har klart å slutte med sigaretter ved å gå over til snus. Det er ikke gjort studier som kan underbygge at dette er en god taktikk for å slutte med tobakksprodukter. Det er imidlertid ingen tvil om at snusbruk er mindre skadelig enn bruk av sigaretter. 

Forrige side Neste side