Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Mennesker kan bli avhengige av både illegale narkotiske stoffer og medikamenter som de får av sin lege. I tillegg kan man bli avhengig av stoffer som vi ikke tenker på som narkotika eller legemidler, som alkohol.

Hva er skadelig bruk av rusmidler?

Skadelig bruk av rusmidler kan defineres som at et kjemisk stoff brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være fysisk, slik som en leverbetennelse eller psykisk, slik som episoder med depresjon etter betydelig alkoholinntak. Rusmiddelbruken kan være til skade for individet, samfunnet eller begge. Skadelig bruk kan foreligge uten at det foreligger avhengighet.

Neste side