Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Mennesker kan bli avhengige av både illegale narkotiske stoffer og medikamenter som de får av sin lege. I tillegg kan man bli avhengig av stoffer som vi ikke tenker på som narkotika eller legemidler, som alkohol.

Temaside om Korona

Hva er stoffmisbruk?

Et stoffmisbruk kan defineres som inntak av et kjemisk stoff som kan være til skade for individet, samfunnet eller begge, og hvor bruken av stoffet ikke er i overenstemmelse med eventuelle medisinske retningslinjer. Ruseffekt er det vanligste motivet for inntak av stoffet.

Neste side