Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Hva er rusmiddelavhengighet?

Avhengighet er en rekke av karakteristiske endringer i atferd, tenkning og kroppens funksjoner og kjennetegnes ved en tvangsmessig trang til å få tilført et eller flere rusmidler. Ved avhengighet har en vansker med å kontrollere bruken, og bruken fortsetter tross de skadene det medfører. Dette for å oppnå de psykiske virkningene stoffet gir, eller for å unngå ubehaget som kommer når det ikke tilføres.

Det er vanlig å snakke om psykisk og fysisk avhengighet. Ved bruk av rusmidler er psykisk og fysisk avhengighet tilstede i varierende grad, avhengig av brukeren og av hvilket stoff som brukes.

  • Psykisk avhengighet innebærer at personen oppnår en følelse av velvære eller tilfredsstillelse ved inntak av stoffet, og at vedkommende i etterkant får en trang til å tilføre stoffet kontinuerlig eller periodisk for å oppnå disse effektene.
  • Fysisk avhengighet er et resultat av at kroppen har tilpasset seg det tilførte stoffet, slik at det oppstår fysiske forstyrrelser når stoffet ikke lenger er til stede i kroppen. Slike fysiske forstyrrelser kan for eksempel være kvalme, diaré, hodepine, feber og generelt nedsatt allmenntilstand.

Begge disse komponentene bidrar til symptombildet ved avhengighet, hvor stadig mer tid og ressurser benyttes for å få tak i og få tilført stoffet.

Forrige side Neste side