Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Hvorfor utvikler noen rusmiddelavhengighet?

Noen stoffer har en effekt som gjør at personen får en følelse av oppstemthet, velbehag, avslapning og tilfredsstillelse. Dette kan fungere som en flukt fra dagliglivets problemer og vansker. I tillegg kan enkelte stoffer redusere ubehagelige symptomer som smerte, angst, tristhet og søvnløshet. Dette legger grunnlaget for at noen fortsetter å tilføre kroppen slike stoffer. Det er denne repeterte tilførselen, og de effekter dette har, som medfører at psykisk og eventuelt fysisk avhengighet oppstår.

Det er vist at enkelte er mer utsatt for rusmiddelbruk og -avhengighet. Det kan være personer som sliter med problemer med seg selv, som har kontaktproblemer eller som har følelse av at omgivelsenes krav til dem blir større enn det de makter å takle. I denne sammenhengen ser det ut til at personlighet, tidligere erfaringer i livet og dermed oppvekstvilkår, kan spille en avgjørende rolle. Likevel kan vi ikke trekke noen sikre slutninger på bakgrunn av dette, da skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet kan utvikles hos mennesker som tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsynelatende kommer fra velfungerende familier.

Skadelig bruk av rusmidler utvikles ofte i forholdsvis ung alder, og det ser ut til at risikoen for skadelig bruk og avhengighet er mindre i voksen alder. Ungdom samles gjerne i et miljø hvor de finner andre med lignende tanker om seg selv og omverdenen. Den første fasen er eksperimentfasen, hvor trykk fra venner og venninner og egen nysgjerrighet fører til utprøving av rusmidler. Dette er gjerne tobakk og alkohol til å begynne med, men som for noen utvikler seg til at stadig sterkere stimulantia utprøves. 

Forrige side Neste side