Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Temaside om Korona

Hvorfor utvikler noen stoffavhengighet?

Noen stoffer har en effekt som gjør at personen får en følelse av munterhet, velbehag, avslapning og tilfredsstillelse. Dette kan fungere som en flukt fra dagliglivets problemer og vansker. I tillegg kan enkelte stoffer redusere ubehagelige symptomer som smerte, angst, tristhet og søvnløshet. Dette legger grunnlaget for at en pasient skal kunne fortsette å tilføre kroppen slike stoffer. Det er denne repeterte tilførselen, og de effekter dette har, som bevirker at psykisk og eventuelt fysisk avhengighet oppstår.

Det er vist at enkelte mennesker er mer utsatt for å gå inn i en misbrukstilværelse. Disse er ofte personer som sliter med problemer med seg selv, som er usikre på seg selv, som har kontaktproblemer eller som har følelse av at omgivelsenes krav til dem blir større enn det de makter å takle. I denne sammenhengen ser det ut til at personlighet, tidligere erfaringer i livet og dermed oppvekstvilkår, kan spille en avgjørende rolle. Likevel kan vi ikke trekke noen vidtgående slutninger på bakgrunn av dette, da stoffmisbruk og avhengighet kan utvikles hos mennesker som tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsynelatende kommer fra velfungerende familier.

Stoffmisbruk utvikles som oftest i forholdsvis ung alder, og det ser ut til at risikoen for å utvikle et misbruk er mindre i voksen alder. Ungdom samles gjerne i et miljø hvor de finner andre mennesker med lignende tanker om seg selv og omverdenen. I et slikt miljø er det lettere å gå inn i en misbrukstilværelse. Den første fasen er eksperimentfasen, hvor trykk fra venner og venninner og nysgjerrighet fører til at vedkommende kommer i kontakt med stoffer. Disse er gjerne tobakk og alkohol til å begynne med, men stadig sterkere stimulantia utprøves etter hvert. Misbrukeren lærer seg de teknikker som er nødvendige for de ulike former for misbruk. Etter hvert utvikles misbruksidentiteten, og da er veien kort til den tvangsmessige fasen, hvor personen tilbringer stadig mer tid i gjengen. Her går tiden med til å skaffe stoff, nyte stoff og prate om stoffvirkningene.

Forrige side Neste side