Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Temaside om Korona

Hvilke plager kan misbruket føre med seg?

Forandring i personlighet kan fremkomme når et stoff misbrukes over lang tid. Vanlig er det at misbrukeren blir mer likegyldig, likeglad og sløv, og at arbeid og sosiale funksjoner forsømmes.

Ved opphør av stofftilførsel kan såkalte abstinensreaksjoner fremkalles, noe som gir alvorlige fysiske effekter og som i enkelte tilfeller kan være dødelige. Det er spesielt opioider og benzodiazepiner som gir abstinensreaksjoner. Noen stoffer kan også gi varige endringer i hjernens struktur, som kan disponere for livslange plager.

Mange stoffer kan i det lange løp bidra til at psykiatriske tilstander som akutte og kroniske psykoser utløses. Disse kan blant annet innebære sanseforstyrrelser, forfølgelsesforestillinger og forvirringstilstander. Videre er det en økt forekomst av selvmord blant stoffmisbrukere. Dette har nok med den vanskelige sosiale situasjonen som stoffmisbruket fører med seg å gjøre, men andre ledsagende lidelser som depresjon og angst vil også kunne spille en avgjørende rolle.

De som benytter seg av sprøyter, er utsatt for å få infeksjonssykdommer som AIDS og hepatitt. Videre er misbrukere i større grad utsatt for å komme ut for ulykker både i trafikken og i andre sammenhenger. Den stadige trangen til å få tilført stoff fører til økonomiske problemer, og kan resultere i en karriere innenfor vinningsforbrytelser og prostitusjon. I tillegg til at misbruket rammer den som primært er misbrukeren, vil også mennesker i omgivelsene rammes, og da spesielt barn av misbrukere, som vil lide under misbruket både i svangerskapet og under oppveksten.

Forrige side Neste side