Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Hvilke plager kan skadelig rusmiddelbruk og -avhengighet føre med seg?

Forandring i personlighet kan fremkomme når et stoff brukes over lang tid. Det er vanlig at personen blir mer likegyldig, likeglad og sløv, og at arbeid og sosiale funksjoner forsømmes.

Ved opphør av tilførsel av rusmiddelet kan såkalte abstinensreaksjoner oppstå, noe som gir alvorlige fysiske effekter og som i enkelte tilfeller kan være dødelige. Det er spesielt opioider og benzodiazepiner som gir abstinensreaksjoner. Noen stoffer kan også gi varige endringer i hjernens struktur, som kan disponere for livslange plager.

Mange stoffer kan i det lange løp bidra til at psykiatriske tilstander som akutte og kroniske psykoser utløses. Disse kan blant annet innebære sanseforstyrrelser, forfølgelsesforestillinger og forvirringstilstander. Videre er det en økt forekomst av selvmord blant stoffmisbrukere. Dette har nok med den vanskelige sosiale situasjonen som rusmiddelbruken fører med seg å gjøre, men andre ledsagende lidelser som depresjon og angst vil også kunne spille en avgjørende rolle.

De som injiserer rusmidler med sprøyte, er utsatt for å få infeksjonssykdommer som aids og hepatitt. Videre er rusavhengige i større grad utsatt for å komme ut for ulykker både i trafikken og i andre sammenhenger. Den stadige trangen til å få tilført stoff fører til økonomiske problemer, og kan resultere i vinningsforbrytelser og prostitusjon. I tillegg til at skadelig rusmiddelbruk og -avhengighet rammer den som primært bruker, vil også mennesker i omgivelsene rammes, og da spesielt barn av rusavhengige, som vil lide både i svangerskapet og under oppveksten.

Forrige side Neste side