Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Hvorfor skal jeg slutte å ta stoff?

Å bryte ut av rusmiddelbruk og -avhengighet er den eneste måten en kan unngå de problemene som dette fører med seg. Dette kan være svært vanskelig, men innsatsen som ytes, vil bli belønnet i form av bedre helse, bedre sosial omgang og en følelse av et mer betydningsfullt liv. Det kan ofte hjelpe å sette opp en liste over de grunnene du kan ha for å slutte.

Forrige side Neste side