Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Temaside om Korona

Hvorfor skal jeg slutte å ta stoff?

Å bryte et misbruk er den eneste måten en kan unngå de problemene som et misbruk fører med seg. Dette kan være svært vanskelig, men den innsats som ytes, vil bli belønnet i form av bedre helse, bedre sosial omgang og en følelse av et mer betydningsfullt liv. Det kan ofte hjelpe å sette opp en liste over de grunnene du kan ha for å slutte.

Forrige side Neste side