Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Temaside om Korona

Hvordan behandles stoffmisbruk?

Etter hvert som de negative følger av et stoffmisbruk blir mer og mer følbare, kan misbrukeren komme i en fase som kan ses på som et vendepunkt. Vedkommende har da gjerne en oppfatning av at det er farlig å gå videre. Da kan veien ut av misbruket begynne, en fase som kan ta lang tid hvis misbruket har vært langvarig.

Den viktigste behandlingen kan utvilsomt gis i den første fasen, hvor vedkommende ikke har blitt låst i sitt stoffmisbruk. For å komme til behandling må ofte skole eller foreldre ta ansvar og oppdage misbruket, da den unge sjelden selv oppsøker behandlingsapparatet.

Mange unge misbrukere får sitt første møte med behandlingsapparatet i sammenheng med forgiftninger, hvor de legges inn på somatiske sykehus for behandling. Den reelle behandlingen av selve stoffmisbruket er likevel underlagt sosialomsorgen og den psykiatriske delen av helsetjenesten. Her ytes hjelp til å bedre psykisk helse, øke sosial tilpasning, bedre forhold innen familie, vedlikeholde kroppslig helse og øke evnen til å fungere normalt i et samfunn. Sistnevnte kan innebære et tilbud om sysselsetting i en arbeidsvirksomhet, skoletilbud, bedring av boforhold med videre. Flere institusjoner er tilknyttet omsorgen av misbrukere, deriblant kollektiver, uteseksjoner og frivillige organisasjoner.

For dem som har en alvorlig avhengighet for heroin eller andre opioider, kan Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) være aktuelt.

Forrige side Neste side