Informasjon

Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Temaside om Korona

Hvordan kan jeg klare å slutte?

Det første steget på veien ut av et misbruk er å innse at det er mennesket selv som har kontroll over sin egen atferd. Man kan ikke kontrollere oppførselen til mennesker i omgivelsene, men det er på samme måte ingen som kan kontrollere deg. Steget videre er å bestemme seg for å slutte, og deretter legge noen retningslinjer for hvordan du skal klare det. Videre må du ta kontakt med din lege, slik at vedkommende kan yte den hjelp som er tilgjengelig, og eventuelt hjelpe til å komme inn i et spesialisert opplegg. For å få støtte i denne fasen kan du oppsøke mennesker du stoler på utenfor stoffmiljøet, og da spesielt deler av din familie som kan yte hjelp. Likeledes kan uteseksjoner, ungdomsteam og frivillige organisasjoner hjelpe deg.

Forrige side Neste side