Nyhetsartikkel

Stor sannsynlighet for at røyking forverrer covid-19 sykdom

Flere tidligere studier som har sett på røyking og covid-19, har vært inkonsekvente.

Den aktuelle studien ble publisert i tidsskriftet Thorax i september 20211. Studien har samlet observasjonsdata og genetiske data om røyking og covid-19, for å styrke bevisgrunnlaget.

Flere studier som ble utført tidlig i pandemien, oppga lavere forekomst av aktive røykere blant personer som ble innlagt på sykehus med covid-19, enn i den generelle befolkningen. Andre befolkningsstudier har antydet at røyking er en risikofaktor for covid-19.

Flere vitenskapelige artikler som har antydet at røykere har mindre sannsynlighet for å bli syke med covid-19, har blitt diskreditert som følge av forfatternes knytninger til tobakksindustrien.

De fleste av studiene har så langt vært observasjonsstudier.

De fleste hadde aldri røkt

Forskerne bak den aktuelle studien kombinerte observasjonsdata og mendelsk randomiserte analyser. Mendelsk randomisering er en teknikk der genetiske varianter brukes som markører for en bestemt risikofaktor. I dette tilfellet var det genetiske varianter som gjør det mer sannsynlig at en person røyker, eller røyker mye.

Informasjonen som ble brukt i studien, ble hentet fra pasientjournaler, resultater fra covid-19 tester, sykehusinnleggelser og dødsattester fra 421.469 deltagere i UK Biobank. Informasjonen ble hentet fra januar til august 2020.

I denne perioden ble 13.446 av deltagerne testet for covid-19 (PCR-test), 1649 testet positivt, 968 måtte legges inn på sykehus på grunn av infeksjonen og 444 døde av covid-19.

De fleste, 59 prosent, av deltagerne hadde aldri røkt. De som tidligere hadde røkt, utgjorde 37 prosent, og fire prosent røkte. Av de som røkte, røkte de fleste lite eller moderat. Kun 29 prosent av de som røkte, var storrøkere - det vil si at de røkte mer enn 20 sigaretter per dag.

- Usannsynlig at røyking skulle beskytte

Personer som røkte, hadde 80 prosent større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og større risiko for å dø av covid-19, enn de som aldri hadde røkt.

Forskerne fant også at en genetisk disposisjon til røyking var forbundet med 45 prosent høyere risiko for å bli syk av covid-19, og 60 prosent høyere risiko for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19. De fant også at de som var genetisk predisponerte til å røyke mye, hadde mer enn dobbelt så høy risiko for infeksjon, fem ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse, og ti ganger så høy risiko for å dø av viruset.

- Ideen om at røyking kunne beskytte mot covid-19, var alltid usannsynlig, skriver forfatterne av en lederartikkel2 i samme tidsskrift. De legger til at en luftveispandemi bør være et ideellt tidspunkt til å fokusere på tobakkskontroll.

- Resultatene fra studien tyder sterkt på at røyking er knyttet til risikoen for å få alvorlig covid-sykdom. Røyking påvirker risikoen for hjertesykdom, ulike typer kreft, og mange andre sykdommer. Det samme ser ut til å gjelde covid-19. Med andre ord kan være et fint tidspunkt å kutte ut røyken, sier hovedforskeren bak studien i en podcast det blir lenket til.

Kilder

Referanser

  1. Clift KA, von Ende A, San Tan P, et al.. Smoking and COVID-19 outcomes: an observational and Mendelian randomisation study using the UK Biobank cohort . Thorax 2021. thorax.bmj.com
  2. Laverty AA, Millett C. A respiratory pandemic should focus the mind on tobacco control. Thorax 2021. thorax.bmj.com