Nyhetsartikkel

Stort alkoholforbruk og leversykdom

Flere dør av leversykdom knyttet til alkoholisme, selv om alkoholforbruket er stabilt eller fallende. Hva kan årsaken være?

Dette har forskere bak en ny studie publisert i Annals of Internal Medicine1 undersøkt: Kan metabolsk syndrom være en årsak til at flere med høyt alkoholinntak får leversykom?

Metabolsk syndrom er et samlebegrep som omfatter overvekt og økt mageomkrets, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige nivå av fettstoffer i blodet. Disse forstyrrelsene øker blant annet risikoen for diabetes type 2, angina og hjerteinfarkt, trange pulsårer i bena og hjerneslag.

Den nye studien, som er gjennomført ved Keck Medisin of USC, viser at metabolsk syndrom mer enn dobler risikoen for avansert leversykdom blant de som drikker mye alkohol. 

Med andre ord: stort alkoholbruk kan være langt mer skadelig for leveren for personer med metabolsk syndrom enn de som ikke lider av dette. 

Virker sammen

Brian P. Lee er hepatolog og hovedforfatter bak studien. Han sier i nyhetsmeldingen fra Keck Medisin of USC2 at forskningen de nå har gjort, tyder på at metabolsk syndrom og alkohol virker sammen på en slik måte at de øker effekten av alkohol på leveren, og mer enn dobler risikoen for leversykdom blant mennesker som drikker mye alkohol. 

Han understreker at alkohol er skadelig for leveren for alle, men spesielt for denne gruppa.

Et stort alkoholforbruk ble i denne studien definert som to enheter om dagen for kvinner og tre enheter per dag for menn.

Leversykdom øker

Bakgrunnen for studien var dette: Forskerne ønsket å undersøke sammenhengen mellom alkohol, metabolsk syndrom og leverskade da de så at mellom 2009-2018 økte dødsfall fra leversykdom knyttet til alkohol i USA med mer enn 30 prosent. Samtidig forble et stort alkoholbruk stabilt eller redusert.

I løpet av de siste 20 årene har antall amerikanere med metabolsk syndrom økt betydelig. Tidligere forskning har vist at metabolsk syndrom kan forårsake unormaliteter i leveren.

Nå konkluderer altså forskerne med at metabolsk syndrom kunne være en viktig bidragsyter til økningen i leverskade.

Les også: Alkoholisk leverskade

Økt fett i leveren

Forskerne brukte data fra National Health and Nutrition Examination Survey i denne studien.

Her så de en liten økning i leverskade blant mennesker med tung alkoholbruk uten metabolsk syndrom, mens den største økningen i leverskade ble funnet hos de med kombinert tung alkoholbruk og metabolsk syndrom.

Lee sier at den økte risikoen for leverskade fra drikking er et resultat av en økning i mengden fett i leveren. En sunn lever inneholder mindre enn fem prosent fett - blir det mer, kan det føre til betennelse og skrumplever (arrdannelse) i leveren, leverkreft og leversvikt.

Kilder

Referanser

  1. Lee P B, Dodge L J, et.al. National Trends in Alcohol Use, Metabolic Syndrome, and Liver Disease From 1999 to 2018. Annals of Internal Medicine 2023. www.acpjournals.org
  2. Heavy drinking poses even greater risk for one in three Americans, Keck Medicine of USC, 2023 news.keckmedicine.org