Nyhetsartikkel

Svak økning i antall røykere

12 prosent av den norske befolkningen røyker daglig. Dette er en svak oppgang fra året før.  - Vi er litt bekymret over den lille økningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en nyhetsmelding fra Helsedirektoratet.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i 2018 var 12 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år dagligrøykere. Det er en svak økning fra 2017 da 11 prosent røykte daglig. 

De nye tallene viser også at det i dag er like mange som snuser som røyker.

Les også: Hvorfor bør du slutte å røyke?

Flere snuser

I en epost fra Helsedirektoratet til NHI.no står det: "Vi er mest opptatt av de lange trendene. Det vil være små og ikke-signifikante endringer fra ett år til et annet. Den lange trenden er at andelen dagligrøykere går ned. Andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år har gått ned fra 21 til 12 prosent den siste tiårsperioden".

Mens andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år har gått ned den siste tiårsperioden, har andelen som snuser daglig doblet seg fra 6 til 12 prosent i samme periode.

Les også: Hva skjer med kroppen når du slutter å røyke?

Må fortsette forebyggingen

Selv om trenden over tid er en nedgang i antall røykere, er det altså en svak økning det siste året. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i en nyhetsmelding fra Helsedirektoratet at han er litt bekymret over den lille økningen.

 - Dette viser nødvendigheten av å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge røykestart blant unge, sier Guldvog.

Ifølge en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet av Opinion høsten 2018, ønsker nesten halvparten av dem som røyker å slutte.

– Selv om mange både vil og klarer å slutte på egen hånd, anbefaler vi å bruke de hjelpetilbudene som finnes. Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen, og få råd om legemidler som kan være til god hjelp, sier Guldvog i nyhetsmeldingen.

Regn ut hvor mye penger du vil spare på å slutte, ved hjelp av vår røykekalkulator

Les også: Råd for å slutte med snus