Nyhetsartikkel

Tobakk skader miljøet

Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet.

31. mai er Verdens tobakksfrie dag. I årets kampanje viser Verdens Helseorganisasjon1 blant annet til skadene tobakk påfører menneskers helse, økonomi, barns utdannelse og kvinners helse på verdensbasis, men også til de skadene tobakken påfører miljøet.

Dreper syv millioner mennesker hvert år

Tiltak for å stumpe røyken kan bidra til å hindre at millioner av mennesker i verden blir syke og dør av tobakksrelaterte sykdommer. Det kan bidra til å bekjempe fattigdom, og det kan redusere store skader på miljøet.

På verdensbasis dreper tobakk mer enn syv millioner mennesker hvert år. I tillegg fører det til enorme helsekostnader og tapte produksjonsinntekter.

Hvert år forårsaker bruk av tobakk flere dødsfall enn HIV, narkotika, alkohol, bilulykker, selvmord og mord tilsammen. Her kan du lese mer om helseskader ved røyking.

Utgjør enorme mengder søppel

I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende:

  • Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff.
  • Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet.
  • Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla.
  • Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk.

Trenger du råd for å kutte ut røyken?

Gode råd som kan hjelpe deg med å slutte å røyke finner du her.

Kilder

Referanser

  1. World health organization: World No Tobacco Day 2017: Beating tobacco for health, prosperity, the environment and national developmentwww.who.int