Informasjon

Sigarettens innhold

De mest kjente stoffene i tobakksrøyk er tjære, karbonmonoksid og nikotin.

Så langt er det funnet 70 ulike stoffer i røyken som kan forårsake alvorlige sykdommer, og totalt er det identifisert mer enn 7000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk.

Ifølge Phillip Morris International, verdens største tobakksselskap, inneholder tobakksrøyk flere tusen ulike kjemikalier, eller røyk-bestanddeler. De mest kjente er tjære, karbonmonoksid og nikotin.

Tjære, nikotin og karbonmonoksid

Tjære er ikke en spesifikk bestanddel, men refererer til partikler i røyk som blir målt i visse testapparat. Partiklene dannes av mange bestanddeler, en rekke av disse er giftige og kreftfremkallende.

Nikotin er den avhengighetsskapende komponenten, og det er et stoff som finnes naturlig i tobakksplanter.

Karbonmonoksid er en gass som finnes i tobakksrøyk. Korbonmonoksid binder seg til de røde blodlegemene og blokkerer for opptak og transport av oksygen slik at oksygentilførselen til kroppens celler reduseres. Karbonmonoksid er identifisert som en ledende årsak til hjerte- og karsykdom hos røykere.

Mer enn 7000 kjemikalier

I tillegg til disse har man så langt identifisert mer enn 7000 kjemikalier i tobakksrøyk. Offisielle helsemyndigheter har klassifisert 70 bestanddeler eller stoffer som sannsynligvis forårsaker røyke-relaterte sykdommer som lungekreft, emfysem og hjertesykdom. Blant disse bestanddelene finner vi kvikksølv, arsenikk, benzen, benzo[a]pyren, tungmetall (f.eks. bly, kadmium), blåsyre og tobakksspesifikke nitrosaminer (hydrogenklorid og formaldehyd).

Ifølge Helsedirektoratet er andre stoffer man kan finne i tobakksrøyk rester etter plantevernmidler, fuktighetsbevarende stoffer, smaksstoffer og søtstoffer. Tidligere ble det også tilsatt ammoniakkforbindelser i enkelte sigaretter, for å øke opptaket av nikotin.

Tilsetningsstoffer i sigaretter

Folkehelseinstituttet har foretatt en helserisikovurdering av tilsetningsstoffer i tobakksrøyk. De utelukker ikke at tilsetningsstoffene kan gi uønskede helseeffekter, men tilleggsrisikoen økes ikke i vesentlig grad i forhold til bruk av sigaretter uten tilsetningsstoffer.

I dag finnes det godkjente, internasjonale standardiserte testmetoder for bare noen få stoffer. Disse inkluderer tjære, nikotin og karbonmonoksid.

Kilder

Referanser

  1. Phillip Morris International. The problem with burning. Last updated 31 Jul 2019. www.pmi.com
  2. Phillip Morris International. Making cigarettes. Siden besøkt 30.04.2021. www.pmi.com
  3. Helsedirektoratet. Tobakk, røyk og snus. Røykeavvenning. Siden besøkt 30.04.2021. www.helsedirektoratet.no