Informasjon

Trening demper røykesug

Trening - selv en fem minutters økt - demper røykesuget.

Temaside om Korona

Når vi skal starte et nytt og bedre liv, anbefales det ofte å ikke endre alt på en gang. Men de to forsettene om å slutte og røyke og begynne å trene kan du gjerne slå sammen.

Ifølge en artikkel i det internasjonale fagtidsskriftet Addiction har trening en positiv effekt mot røykesug og abstinenssymptomer. Artikkelen viser til en gjennomgang av tolv studier der det ble sett på sammenhengen mellom det å være i fysisk aktivitet og røykesug, abstinenssymptomer og røykevaner. Målingene viste at røykesuget og abstinensen ble hurtig redusert i løpet av treningsøkten, og at det holdt seg på et redusert nivå i opp til femti minutter etter avsluttet treningsøkt.

Distraksjon er neppe hovedårsaken

Røykesug og abstinensene ble redusert fra en treningsintensitet på 60-85 prosent av maksimal puls (varighet på 30-40 minutter), til så lite som 24 prosent av maksimal puls (varighet på 15 minutter), samt også ved isometrisk trening (fem minutters økter). Isometrisk trening er øvelser du kan gjøre på egen hånd, hvor hensikten bare er å spenne musklene uten å gjøre det mot motstand.

To andre studier som sammenlignet to ulike intensitetsnivå på treningsøktene, viste ingen forskjell i utfallet. Distraksjon var sannsynligvis ikke hovedårsaken til de positive effektene.

Konklusjonen i artikkelen er at relativt små doser med trening bør anbefales til de som vil slutte å røyke.

Vil du vite mer?