Informasjon

Vi drikker mer enn før

Nyere forskning viser at enkelte skader som følge av fyll ikke har steget like mye som alkoholinntaket i løpet av de siste årene. Men antall sykehusinnleggelser som følge av blant annet alkoholforgiftning, og antall voldstilfeller, som ofte er knyttet til fyll, har økt.

I følge en artikkel som nylig ble presentert i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift følger ikke nødvendigvis skadene alkoholforbruket. Tidligere forskning har vist at økt alkoholkonsum gir flere storforbrukere som får alkoholrelaterte skader, i tillegg til at antall fylleepisoder med akutte skader øker. Disse sammenhengene er ikke så tydelige lenger. Men samtidig er det i følge rapporter fra sykehusene en klar økning i skadelig fyll.

Ulikt mønster ved skadetrendene

- De siste 13 årene har det vært en betydelig økning i samlet alkoholkonsum, men skadetrendene har et veldig ulikt mønster. Noen skadetyper har økt, andre ikke. Det er flere mulige forklaringer på dette. En type forklaring er at målingene av disse skadeindikatorene ikke er gode nok over tid. Det bør undersøkes nærmere. En annen forklaring kan være at det ved noen skadetyper ikke er sett en tilsvarende økning fordi mye av økningen i alkoholkonsum kan ha skjedd i situasjoner der risikoen for skader er veldig liten, sier Ingeborg Rossow, som er forskningsleder ved SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) og som står bak studien.

Unge menn skader seg mest

- Hvem er det som drikker mer?

- Dette har vi ikke veldig gode tall på, så dette blir spekulasjoner. Men det har vært en litt større relativ økning i kvinners alkoholkonsum enn hos menn. Vi ser også at det drikkes mest vin, og mest vin i pappkartong. Dersom det da er slik at vin ofte drikkes i situasjoner med mindre risiko, kan det forklare hvorfor det er slik, sier Rossow.

Noen typer skader som følger av for høyt alkoholinntak, har økt. Dette gjelder blant annet sykehusinnleggelser ved akutt alkoholforgiftning, sykehusinnleggelser ved skrumplever og andre sykehusinnleggelser som skyldes skader ved relativt langvarig alkoholmisbruk. I tillegg har det vært en økning i antall voldstilfeller, og arrestasjoner for offentlig beruselse har økt noe.

- Det er noen grupper som skiller seg ut på skadestatistikken og får mer skader i fylla. Det er de som drikker mest, unge voksne menn. Dette gjelder de akutte alkoholrelaterte skadene. Kronisk leversykdom er et eksempel på en sykdom som det ofte tar flere tiår med høyt alkoholkonsum å utvikle, og er derfor mer vanlig blant middelaldrende og noe eldre, sier Rossow.

Opplæring av personale kan hjelpe

Undersøkelser viser at alkoholkonsumet blant unge i alderen 15-20 år har gått litt ned de siste tre årene.

- Men sammenligner vi med tall fra tidlig på 90-tallet, så er det i dag et langt høyere inntak av alkohol i denne gruppen. Det er også langt flere alkoholrelaterte skader, sier Rossow.

Effektive tiltak for å begrense omfanget av skadelig fyll er å redusere tilgjengeligheten på alkohol. Blant annet ved høyere priser, begrensede åpningstider og ikke for høy tetthet av salgs- og skjenkesteder.

- Vi har også sett at det kan hjelpe å ha tiltak på skjenkestedene. Der personalet læres opp til å unngå overskjenking og redusere konfliktsituasjoner, kan voldsomfanget reduseres, sier Rossow.

Vil du vite mer?