Informasjon

Vorspiel øker risikoen for vold på byen

Ifølge en artikkel fra tidsskriftet Addiction øker risikoen for stort alkoholinntak og voldsepisoder på byen for de som drikker hjemme eller hos en venn før de går ut, sammenlignet med de som ikke drikker noe før de ankommer byens barer og nattklubber.

Temaside om Korona

Forfatterne bak studien, som ble publisert i januar 20081, ønsket å undersøke forskjeller i alkoholkonsum og negative opplevelser i forbindelse med uteliv for de som drakk før de dro på byen, og de som ikke drakk noe før de ankom byens nattklubber og barer.

380 personer i alderen 18-35 år, som ankom barer og nattklubber i en storby i Nord-vest England, deltok i undersøkelsen.

Drakk mer og var oftere involvert i slosskamper

Resultatene av undersøkelsen viser at de som drakk før de dro på byen, rapporterte et betydelig høyere totalt alkoholinntak enn de som ikke drakk noe før de ankom byen. Over en fjerdedel av kvinnenes alkoholinntak, og 15,4 prosent av mennenes alkoholinntak skjedde før de dro ut.

Blant de som drakk før de dro ut, var det fire ganger høyere sannsynlighet for at de skulle drikke over 20 alkoholenheter i løpet av en typisk kveld på byen. Det var også 2,5 ganger mer sannsynlig at disse hadde vært involvert i en slosskamp på byen i løpet av det siste året, enn de som ikke drakk noe før de ankom byens nattklubber og barer.

Dyre drinker kan føre til at flere drikker mer før de drar ut

Forfatterne konkluderer med at tiltak for å håndtere fyll og alkoholrelatert vold i forbindelse med byens uteliv, bør utvides til å omfatte mer enn målene for byturen (barer, diskotek osv). Store prisforskjeller mellom privat innkjøp og kjøp av alkoholholdige drikker på barer og restauranter gjør at mange drikker hjemme før de drar på byen. Dette fører til alkoholrelaterte problemer også i beboelsesområder.

Alkohol økte risikoen for vold med mer enn 13 ganger

En annen studie, som ble publisert i tidsskriftet Addiction i 20062, har sett på hvilken rolle alkohol og narkotiske stoffer har i å utløse kriminell vold. Deltagerne i denne studien var 133 voldsdømte som ble rekruttert fra svenske rettspsykiatriske enheter og svenske fengsel i løpet av 2002-2003.

Her fant forfatterne at risikoen for vold økte hele 13 ganger innen 24 timer etter alkoholinntak. Økningen av risiko for voldsutøvelse var like stor blant de som kombinerte alkohol og benzodiazepiner (beroligende medisin). Bruk av benzodiazepiner alene i vanlige doser, eller antidepressive medikamenter (SSRI eller trisykliske) var forbundet med lavere risiko for voldelig adferd.

Forfatterne konkluderer med at studien stadfester at alkohol er en sterk utløsende faktor for kriminell vold.

Kilder

Referanser

  1. Hughes K, Anderson Z, Morleo M, Bellis MA. Alcohol, nightlife and violence: the relative contributions of drinking before and during nights out to negative health and criminal justice outcomes. Addiction 2008; 103: 78-9.
  2. Haggård-Grann U, Hallqvist J, Långström N, Möller J. The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study. Addiction 2006; 101: 6-7.