Quiz

Quiz: Alkoholens effekter på helsa

I denne quizen, og i dagligtalen, er alkohol brukt synonymt med én bestemt alkohol - etanol. Alkohol (etanol) har noen positive effekter, men de negative effektene av et for stort forbruk overskygger disse.

Laster quiz;