Quiz

Quiz: Angina pectoris (AP) og hjerteinfarkt

Anginasmerter skyldes som regel dårlig blodforsyning og oksygenmangel. Senkes oksygenbehovet, ev. om tilgangen bedres, forsvinner smertene uten å etterlate varige skader. Tas ikke anginasmertene på alvor kan de lede til hjerteinfarkt og gi permanente skader på hjertet.

Laster quiz