Quiz

Quiz: Test dine kunnskaper om barns utvikling

Barns utvikling kan variere mye uten at det er tegn til sykdom, men dersom avvikene blir store bør barnet kontrolleres. Som regel får ikke slike avvik noen betydning for funksjonen ved voksen alder.

Laster quiz