Quiz

Quiz: Blindtarmbetennelse

Blindtarmbetennelse er den hyppigste årsaken til innleggelse på gastrokirurgen (sykehusavdelingen som håndterer kirurgiske tilstander fra mage/tarm). Hva kjennetegner denne lidelsen?

Laster quiz