Quiz

Quiz: Diabetes type 1 og 2 er to forskjellige sykdommer

Det vi normalt omtaler som diabetes, heter egentlig diabetes mellitus. Det finnes to forskjellige typer diabetes, nemlig type 1- og type 2-diabetes. Type 2-diabetes er omtrent 10 ganger vanligere enn type 1.

Laster quiz