Quiz

Quiz: E. coli

Rett som det er hører vi at barn blir alvorlig syke som følge av bakterien Escherichia coli (E. coli), men denne bakterien er også blant de bakteriene som normalt finnes i kroppen. Hvordan henger dette sammen? Denne quizen har som hensikt å forklare forvirrende ord og omstendigheter rundt E. coli.

Laster quiz;