Quiz

Quiz: Epilepsi

Informasjon, veiledning og forebygging av skader er hjørnesteiner i behandlingen av all epilepsi. Medisinske tiltak må tilpasses den enkelte.

Laster quiz