Quiz

Quiz: Høyt stoffskifte

Ved høyt stoffskifte er mange av kroppens funksjoner overstimulert og overaktive. Dette er det motsatte av det som skjer ved lavt stoffskifte - de samme funksjonene rammes, men i andre ende av skalaen.

Laster quiz