Quiz

Quiz: HPV

Vaksine mot HPV ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7.klassetrinn skoleåret 2009/2010,  siden 2018/-19 har gutter fått det samme tilbudet.

Laster quiz