Quiz

Quiz: Sykdom og skader i huden

Huden er vårt største organ, og har mange funksjoner. Blir huden syk eller skadet vil også hudens funksjoner lide, blant annet barriære-funksjonen huden har for å holde infeksjoner ute fra kroppen.

Temaside om Korona
Laster quiz