Quiz

Quiz: Infeksjoner

En infeksjon er når mikroorganismer øker i antall og dette skader kroppen. Typiske mikroorganismer kan være virus, bakterier, sopp eller parasitter.

Laster quiz;