Quiz

Quiz: Legemidler

Det er viktig at man er klar over at legemidler har bivirkninger. Dette gjelder også alternative medisiner. Hovedregelen er - jo større virkning, jo større mulighet for bivirkninger.

Laster quiz