Quiz

Quiz: Legionellose

Sykdom forårsaket av bakterien legionella kalles legionellose. Hvor kommer smitten fra, og hva må til for å bli kvitt den? Om du har sans for trivia kan det være lurt å merke seg noen av detaljene i svarteksten i denne quizen...

Laster quiz;