Quiz

Quiz: Malaria

Malaria er et kjempeproblem på verdensbasis. Sykdom og død er ille nok i seg selv, men sykdommen bidrar også til at fattige deler av verden ikke får den arbeidskraften og utviklingen de ville hatt uten denne sykdommen.

Foto: James Gathany, PHIL - CDC. Anopheles minimus er en av de malariavertene som sprer resistente malariaparasitter i Thailand og Vietnam.
Laster quiz