Quiz

Quiz: Narkotika og avhengighet

Det kan være mange grunner til rusmisbruk. Effekten av misbruk er stort sett den samme, uavhengig av hvem misbrukeren er. Denne quizen tar for seg nettopp dette.

Temaside om Korona
Laster quiz