Quiz

Quiz: Narkotika og avhengighet

Det kan være mange grunner til rusmisbruk. Effekten av misbruk er stort sett den samme, uavhengig av hvem misbrukeren er. Denne quizen tar for seg nettopp dette.

[imported]
Laster quiz