Quiz

Quiz: Naturmedisin og legemidler

Planter har vært brukt mot sykdom (og til å ta livet av folk) i flere tusen år. Særlig de siste 50 årene har vi blitt flinkere til å skille ut det som har helsefremmende effekt.

Laster quiz