Quiz

Quiz: Medisinske fagord - letteste nivå

Her møter du fremmedord som er nyttig å kunne, og som helsetjenesten er kjent for å bruke hyppig.