Beskrivelse

Fasit enkle ord

Abdomen Magen
Abdominal Befinner seg i bukhulen
Abdominal respirasjon Puster med magen - at man bruker mellomgulvet og muskler i magen når man puster
Abdominalhule Bukhulen
Abnorm Unormal - sykelig avvikende
Abrupt Brått/plutselig
Absorpsjon Opptak eller oppsuging gjennom en hinne (f.eks. hud eller tarm)
Abstinens Avholdenhet
Aciditet Surhetsgrad
ADHD Hyperkinetisk forstyrrelse preget av uoppmerksomhet og hyperaktivitet
Adaptasjon Tilvenning, tilpassing
ADD Oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD) uten hyperaktivitet-komponenten
Addictio Avhengighet
Additiv effekt Stoffer som sammen forårsaker en større effekt
Adrenalin Hormon som stimulerer det sympatiske nervesystem
Adult Voksen
Aerob Avhengig av oksygen, f.eks. er alle livsformer som trenger oksygen for å overleve aerobe
Aerobisk trening Trening på et intensitetsnivå hvor oksygentilførselen dekker kroppens behov
Affekt Følelsesutbrudd
Affektive sinnslidelser Psykiske lidelser som påvirker følelsesliv og humør - stemningsforstyrrelser
Agitasjon Irritabilitet
Agitert Opphisset
Agorafobi Redsel for å være på åpne plasser
Aids Acquired immune deficiency syndrome
Akillesrefleks Refleks som utløses ved å banke mot helsenen
Akillessenen Hælsenen
Akillestendinitt Senebetennelse i hælsenen
Akkumulasjon Ansamling
Akne Kviser
Aksidentell Tilfeldig
Akustisk Som har med hørsel å gjøre
Akutt abdomen Brått innsettende symptomer pasienten opplever at kommer fra magen
Albinisme Medfødt mangel på fargepigment
Alkalisk pH over 7 (basisk)
Alkoholisk fettlever Forstørret lever som følge av alkoholisme. Ennzymsystemer i leveren bryter ned bl.a. ulike legemidler og alkohol. Overbelastes disse systemene leder det til en opphopning av fett i levercellene. Uttalte opphopninger av fett i leveren omtales som fettlever
Allergen Allergiframkallende stoff
Allergi Kroppens immunforsvar reagerer overømfintlig på naturlige og ufarlige stoffer
Alternere Skifte mellom
Ambivalens Motstridende følelser
Ambolten Et av bena i ørebeinskjeden
Aminosyre Byggestein for proteiner
Amøbe Encellet organisme - kan være sykdomsfremkallende
Ampulle Liten, lukket glassflaske med f.eks. medisin for innsprøyting
Anabole steroider Kunstig fremstilte hormoner med vevsoppbyggende virkning (dopingmiddel i idrett)
Anaerob Uten tilstedeværelsen av oksygen. F.eks. organismer som kan fungere uten oksygen.
Anaerob trening Trening uten tilstrekkelig inntak av oksygen. Gir ufullstendig forbrenning og opphopning av melkesyre
Anafylaktisk sjokk Svært alvorlig allergisk reaksjon
Anal Som har med endetarmsåpningen å gjøre
Analog Tilsvarende
Anatomi Vitenskapen om hvordan kroppen er bygd opp
Anatomisk Om kroppens oppbygning
Anemi Blodmangel - lav blodprosent
Anemisk Blodfattig
Anestesi Bedøvelse
Anestesimiddel Bedøvelsesmiddel
Angina Betyr egentlig å snøre sammen, å kvele. Brukes ofte om smertefulle spasmer forårsaket av oksygenmangel
Angina pectoris Smertefull krampe i hjertemuskelen som følge av oksygenmangel
Ankelødem Hevelse rundt anklene. Skyldes som regel økt mengde væske i kroppen
Anoreksi (ordet - ikke sykdommen) Appetittløshet - manglende matlyst
Anormali Avvik / feil
Antabus Middel som gjør at man blir uvel og dårlig ved samtidig inntak av alkohol
Anti- Forstavelse som brukes for å angi: det motsatte
Antiallergisk Allergihemmende
Antiarytmikum Legemiddel som stabiliserer hjerterytmen
Antiastmatikum Legemiddel mot astma
Antibakteriell Bakteriedrepende middel
Antibiotikum Stoff som hemmer eller dreper mikroorganismer
Antidepressivum Legemiddel som skal motvirke nedstemthet
Antidiabetikum Legemiddel til behandling av diabetes
Antiepileptikum Legemiddel som motvirker epileptiske anfall
Antihistamin Allergihemmende middel
Antihypertensiva Blodtrykksnedsettende middel
Antiinfeksiøs Som motvirker infeksjon
Antiinflammatorisk Motvirker betennelse
Antikoagulantium Stoff som hindrer blodets evne til å levre - motvirker blodpropp
Antimikrobiell Stoff som dreper eller hemmer mikroorganismer
Antioksidant Kjemiske stoffer som bremser nedbrytning (hindrer oksidering) - antas å kunne forebygge kreft
Antipsykotikum Legemiddel som brukes i behandlingen av sinnsykdom
Antiseptisk Stoff som dreper eller hemmer mikroorganismer
Antistoffer Immunglobuliner - proteiner som fortrinnsvis reagerer med fremmede stoffer i kroppen
Antiviral Virusdrepende
Anus Endetarmsåpningen
Aorta Hovedpulsåren
Apati Likegyldighet
Arefleksi Fravær av reflekser
Arterie Middelsstore pulsårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen
Arteriell Som kommer fra en pulsåre
Arytmi Forstyrrelse i hjerterytme
Aseptisk Smittefri - uten smitte
Astigmatisme Brytningsfeil (ofte brukt om skjeve hornhinner)
Atrium Hjertets forkammer
Audiogram Hørselsmåling
Auditiv Som har med hørsel å gjøre
Autistisk Mangelfullt utviklet evne til sosialt samspill og kommunikasjon
Autonom Selvstyrende
Baktericid Bakteriedrepende middel
Bakteriologisk Angående bakterier
Bakteroid Som ligner på en bakterie (bakterieformet)
Basal Nedre del/grunnleggende
BCG Vaksine mot tuberkulose
Beintetthetsmåling Undersøkelse som måler tettheten av beinmineraler i skjelettet
Bekken (hjelpemiddel) Beholder/kar. Brukes til å samle f.eks urin eller puss fra pasienter
Bekkenet (anatomi) Hoftebeinene
Betablokker Legemiddel som senker blodtrykk samt roer og stabiliserer hjertet
Bilateral Dobbelsidig
Bimanuell Med begge hender
Binokulær Samtidig syn med begge øyne
Biopsi Vevsprøve fra levende organisme
Bipolar (psykiatri) Manisk-depressiv lidelse
Blodkultur Blodprøve hvor man dyrker frem eventuelle bakterier som måtte befinne seg i blodet
Blodplasma Strågul væske blodcellene flyter i (blir synlig om man sentrifugerer bort blodcellene)
Blodtransfusjon Blodoverføring
BMI (engelsk) Kroppsmasse indeks ("Body mass index")
Booster dose Vaksine som gis for å reaktivere/styrke immunitet fra tidligere vaksine
Bronkial Om luftrørets forgreininger i lungene
Bulimi Overspising som etterfølges av selvfremkalt oppkast
Bypass Føre forbi
Cancer Kreft
Cannabis Narkotiske stoff som kan utvinnes fra en plante i hamp-familien
Celle Betyr lite rom. Brukes om  små enheter med selvstendig stoffskifte som levende organismer er bygd opp av
Cellulitt Betennelse i dypere hudlag
Cerebral Relatert til storehjernen
Cirkumcisjon Omskjæring
Cøliaki Tynntarmssykdom som skyldes overømfintlighet overfor gluten
Curativ Helbredende
Cyste Blære som er væskefylt
Cytostatika Cellegift
Defekt Feil/mangel
Defibrillator Apparat som brukes til å gi elektrosjokk ved alvorlig hjerterytmeforstyrrelse
Defibrillering Elektrosjokk i behandlingen av hjerteflimmer (hjertestans)
Degenerativ Forringelseseffekt/forfall/nedbrytning
Dehydrering Uttørring/væsketap
Dekompresjon Trykkavlastning/letting på overtrykk
Delirium Sterk uro/forvirring/uklar bevissthet
Demens Sløvsinn
Demografisk Opplysninger om befolkningen
Dental Som har med tenner å gjøre
Dentale plakk Tannbelegg
Derivat Noe som er avledet fra noe annet
Dermatologisk Som har med huden å gjøre
Destillere Separere gjennom fordampning
Detoksifisering Avgiftning
Devitalisert Fratatt leveevnen
Diabetes Sykdommen skyldes insulinsvikt (tidligere omtalt som sukkersyke)
Diagnose Navn på sykdommer eller tilstander med definerte kjennetegn
Dialyse Rensing av blodet for avfallsstoffer
Diaré Løs mage - hyppig og ofte vanntynn avføring
Diffus Vag
Dildo Kunstig penis
Disseksjon Oppskjæring (nitidig kutt ved f.eks. operasjon eller gransking av et lik)
Distribusjon Fordeling
Donor Individ som avgir blod/vev/organer
Doping Inntak av prestasjonsfremmende stoffer
Eksessiv Overdreven
Ekshalere Puste ut
Ekskludere Utelukke
Eksperimentell Med utgangspunkt i ekperimenter. Fortsatt i forsøks-/utprøvingsfasen
Eksponere Utsette for
Ekstern Ytre
Ekstremitet Lem, arm eller bein
Elektrolytt Kjemisk forbindelse som inneholder frie, bevegelige ioner (slike gjør væske til en god leder for elektrisitet)
Elevert Forhøyet
Eliminasjon Utskillelse, å kvitte seg med
Embryo Fosteranlegg
Emosjonell Følelsesbetont
Empati Medfølelse
Empirisk Erfaringsbasert
Én alkoholenhet Brukes om alkoholholdige drikker for å kunne sammenligne alkoholinnholdet. 1 alkoholenhet angir 12–15 gram ren etanol. Ett glass rødvin (1,5 dl), en butikkøl eller en drink på 4 cl (40%) er alle en enhet.
Enzym Stoff som fremskynder omsetningen av organiske stoffer
Epidemi Samtidig utbrudd av samme smittsomme sykdom hos en stor mengde mennesker
Epidemiologi Om sykdoms forekomst og årsaker
Epiduralbedøvelse Bedøvelse satt i ryggen slik at bare underkroppen og bena blir bedøvd
Epilepsi Sykdom karakterisert med gjentatte krampeanfall
EPO Et hormon som stimulerer til produksjon av røde blodceller
Ereksjon Stiv penis, reisning
Erektil dysfunksjon Manglende evne til reisning av penis
Ergonomi Læren om best mulig tilrettelegging av arbeid
Ergoterapeut Fagperson som kan tilrettelegge arbeid for en person med skade eller lyte
Ergoterapi Opptrening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagslige funksjoner, særlig etter skade eller sykdom
Etanol "Vanlig alkohol"
Eufori Oppstemthet, kan være kunstig oppstemt
Eutanasi Dødshjelp, hjelp til å gjøre slutt på livet
Evaluering Bedømmelse, vurdering
Evaporere Fordampe
Evolusjon Utvikling
Farmakologi Læren om legemidlenes virkninger
Fatal Uhelbredelig - dødlig
Fertilitet Forplantningsevne
Fobi Sykelig angst eller redsel for konkrete ting, for eksempel å fly eller edderkopper
Fokus Senter eller utgangspunkt
Foster Ufødt barn fra uke 9 i fosterlivet (de første 8 ukene kalles det ufødte barnet et embryo)
Fragment / fraksjon Bruddstykke eller en del
Fraktur Beinbrudd
Frontal Fortil eller lengst fremme
Frontalplan / koronarplan Loddrett flate i nivå med pannen (parallelt med pannen/flaten)
Fundamental Grunnleggende
Fusjon Sammensmelting
Fysiologi Læren om hvordan kroppen fungerer (fysiske og kjemiske prosesser)
Gen Arveanlegg
Generisk Noe som tilhører en gruppe, og ikke står for noe individuelt. I medisinene brukes det særlig om legemiddel som tilhører en gruppe (kjemisk/farmakologisk betegnelse). For eksempel tilhører Paracet®, Panodil® og Pinex® alle den generiske gruppen paracetamol
Genetikk Arvelære
Genital Som vedgår kjønn og kjønnsorganer
Geriatri Læren om eldre menneskers sykdommer
Giga Forstavelse som betegner 1 milliard
Glukose Karbohydrat: druesukker
Gluten Protein i enkelte kornsorter som personer med cøliaki må unngå
Glykemisk indeks Angir hvor raskt og hvor mye en matvare øker blodsukkeret
Glykogen Lagringsform av glukose
Gynekologi Læren om de kvinnelige kjønnsorganer og kvinnesykdommer
Habituell Vanemessig
Heimlichs manøver Et potensielt livreddende grep som brukes når et fremmedlegeme blokkerer luftveiene. Dette er en manøver som kan få fremmedlegemet til å flytte seg og gi frie luftveier.
Hemoglobin Oksygenbindende protein i de røde blodlegemene
Hemoroide Utvidelse av vener i endetarmskanalen
Heteslag Økt kroppstemperatur pga. sviktende temperaturregulering etter lengre opphold i varme omgivelser
Hiv Virus som gir immunsvikt og som kan føre til aids
Hjernerystelse En rystelse av hjernen, ofte fremstilt av et støt eller slag. Forårsaker i de fleste tilfeller et kortvarig bevissthetstap
Hjerneslag Tilstand hvor et område av hjernen har mistet sin blodforsyning og hjerneceller i dette området dør som følge av oksygenmangel (blodet bringer oksygen). Hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp, men også en hjerneblødning kan føre til hjerneslag
Hjertefrekvens Hastighet på pulsen
Hyper- Forstavelse som brukes i betydningen over eller for mye
Hypersensitivitet Overfølsomhet
Hypertensjon Forhøyet blodtrykk
Hyperventilasjon Unormalt kraftig pusting
Hypervitaminose Skadelig virkning som skyldes overdreven vitamintilførsel
Hypokondri Overdreven sykdomsfølelse, at man har en urealistisk antakelse om egen sykdom
Hypotese Antakelse. I forskningen brukes dette ofte om en forklaring som virker sannsynlig, og som forskningen så forsøker å bekrefte eller avkrefte.
Immigrasjon Innvandring - f.eks. av hvite blodlegemer (celler) inn i et vev
Immobilisere Gjøre ubevegelig - avstive
Immun Motstandsdyktig
Immundefekt Svikt i kroppens motstandsverk mot infeksjoner og skadestoffer
Immunisere Gjøre motstandsdyktig (ved vaksinasjon)
Immunitet Motstandsevne mot infeksjoner
Immunsystemet Kroppens forsvarssystem mot infeksjoner og betennelser
Implantat Fremmedlegeme som plasseres inn i kroppen (f.eks. pacemaker). Kroppen vil normalt forsøke å avstøte fremmedlegemer, derfor må implantatet være så lite provoserende som mulig for kroppens forsvarssystem, ev. må personer med implantat benytte medikamener for å dempe kroppens naturlige ønske om å avstøte det som er fremmed 
Implementere Gjennomføre - gjøre kjent og ta i bruk
Implikasjon Som medfører, konsekvens av en slutning
Impotens Manglende evne til å gjennomføre samleie pga. manglende reisning
Inadekvat Utilstrekkelig
Inaktiv Uvirksom
Infantil Særegent for barn i første leveår (ev. barnslig/uutviklet)
Infarkt Område med dødt vev pga. svikt i blodtilførselen
Infeksjon Smittsom sykdom fremkalt av mikrober (vanligvis virus eller bakterier)
Influensa Infeksjonssykdom fremkalt av influensa-virus. Typiske symptom er muskelsmerter, hodepine samt høy og vedvarende feber i ca. 1-2 uker
Inhalasjon Innpusting
Inhalator Redskap som gjør det mulig å puste inn et legemiddel i støvform
Initial Begynnende
Injeksjon Innsprøytning av en væske
Inkludere Ta med - medregne
Inkompatibel Uforenelig
Inkompetent Udyktig - ikke sakkyndig
Inkontinens Urinlekkasje - tap av evnen til å kontrollere vannlatingen
Insulin Hormon produsert i bukspyttkjertelen som stimulerer celler til å ta opp glukose fra blodet
Intakt Uskadet, hel
Interferens Forstyrrelse - innblanding
Intervensjon Inngripen - behandling
Intoksikasjon Forgifting
Intoleranse Overfølsomhet - at man ikke tåler (brukes i medisinen først og fremst om nærings- eller legemiddel som enkelte ikke tolererer)
Intrakraniell Inne i hodet - innenfor hodeskallen
Intravenøs I venen - direkte i blodet
Intubasjon Nedleggelse av et rør gjennom nese eller munn til luftrøret. Dette gjøres for å kunne tilføre pasienter som har sluttet å puste selv luft (oksygen) 
Invasiv Noe som trenger seg inn - f.eks. kikkehullsundersøkelser eller kreftvev til naboorgan
Involuntær Ufrivillig - uten kontroll/ikke viljestyrt
Iris Regnbuehinnen i øyet
Irreversibel Uhelbredelig - skade eller sykdom som ikke blir bra igjen
Jeksel De tre flate tennene bakerst i munnen i hver kjevehalvdel. Den bakerste kalles visdomstannen, ikke alle har denne
Jet lag Trøtthet eller uvelhetsfølelse etter flyreiser over flere tidssoner
Jodisme Langvarig forgiftning med jod kan gi snue, spyttflod, hodepine og utslett
Joule Enhet for mål av energi i SI-systemet (energien som kreves for å produsere 1 watt i løpet av 1 sekund)
Kardiologi Læren om hjertet og dets sykdommer
Karies Tannråte
Keratin Hornstoff i huden (hovedbestanddel i hud/hår/negler)
Klimakterium Kvinnens overgangsalder (da menstruasjonen slutter)
Koagulasjon Levring/tilstopping av blodet
Kognisjon Som har med tenkning/oppfattelse/hukommelse å gjøre (vår fornuft)
Kollaps Sammenbrudd
KOLS Kronisk lungesykdom som er preget av trange luftveier
Koma Dyp bevisstløshet
Komparativ Sammenliknende
Kompatibel Forlikelig
Kompetitiv Konkurrerende
Kompleks Innviklet/sammensatt
Komplementær Utfyllende
Komponent Bestanddel
Konservere Bevare
Konsultasjon (medisin) Rådspørring
Kontraksjon Sammentrekning
Kontrastmiddel (negativt) Stoff som fordunkler kontrastholdige strukturer ved avbildningsundersøkelser
Kontrastmiddel (positivt) Stoff som lyser opp kontrastholdige strukturer ved avbildningsundersøkelser
Konvensjonell Allminnelig
Koordinasjon Samordning (for eksempel når flere prosesser samarbeider om å nå et felles mål)
Korreksjon Justering/oppretting
Korrelasjon Innbyrdes forhold
Korsbånd Sterke leddbånd i kneleddet
Kranium Hodeskalle
Kriterium Betingelse
Kromosom Bærere av arveanlegg (DNA) inne i cellekjernen
Kronisk Vedvarende (sykdomstilstand)
Labil Ustabil
Lacrima Tåre
Lakserende Avførende
Laktoseintoleranse Reaksjon på melkesukker (gir bl.a. mageplager)
Lancet Et anerkjent britisk medisinsk tidskrift
Lapis Sølvnitrat - etsende og bakteriedrepende middel
Laser Elektromagnetisk stråling i en form hvor alle bølger svinger i takt
Lateks Gummiplantens melkesaft (fremstilles nå først og fremst syntetisk)
Legionærsykdom En alvorlig lungebetennelse
Lend Den delen av ryggen som er mellom brystkassen og bekkenet
Lesping Talefeil som kjennetegnes ved gal uttale av s-, d-, t- og l-lydene
Leukemi Blodkreft
Levitasjon Ut av kroppen opplevelse - følelse av å flyte opp/bli løftet i været
Libido Kjønnsdrift
Likflekker Dødsflekker - underhuds ansamling av blod dit tyngdekraften fører det når kroppens prosesser opphører. Flekkene fikseres etter 10-14 timer
Lineær Rett
Lipase Enzym som bryter ned fettstoff
Lipid Fettstoff
Lipoid Fettlignende
Litium Grunnstoff nummer 3. Brukes i behandlingen av enkelte psykiske lidelser
Lobotomi Behandlingsform ment å roe urolige psykiatriske pasienter. Sterkt kritisert siden 1950-tallet
Logoped Person utdannet til å behandle bl.a. talefeil
Lokalanestesi Bedøvelse som kun virker på en mindre del av kroppen
Lupus Fellesbenevnelse på flere sykdommer - brukes særlig om tilstanden SLE (systemisk lupus erythematosus)
Makroskopisk Som kan ses med det blotte øye
Malign Ondartet
Malnutrisjon Feilernæring
Mammografi En form for røntgenundersøkelse av brystene
Mani Unormal oppstemthet og uro
Manipulasjon Påvirkning gjennom bevisst eller usaklig presentasjon (ev. behandling av rygg med grep og trykk)
Marginal På grensen/forsvinnende liten
Materie (medisin) Puss/verk
Maternal Som har med moren å gjøre, f.eks. maternal smitte - smitte fra mor
Matur Moden
Median Middelverdi (like mange verdier høyere som lavere)
Megalomani Stormannsgalskap (uvanlig høye tanker om seg selv)
Melankoli Tungsinn/trist
Melatonin Hormon som fremmer søvn, og er knyttet til døgnrytmen
Membran Hinne
Menisk Halvmåneformede bruskskiver i ledd
Mental Som gjelder sinnet
Metabolisme Stoffskifte - nedbrytning og oppbygging av forbindelser i kroppen
Metamorfose Omdanning
Metanol Tresprit
Migrasjon Forflytning
Migrene Intens hodepine som normalt er ensidig
Mikrobe Encellet organisme så liten at man må bruke mikroskop for å se det
Mikstur Flytende blanding av et legemiddel for nedsvelging
Mobilitet Bevegelighet
Modifisere Justere/tilpasse
Monitorering Overvåkning
Mortalitet Dødelighet
Motorikk Muskelbevegelser og muskelaktivitet
Multippel Mangfoldig
Mutasjon Varig endring i arveanlegg som kan gi funksjonsendringer
Naiv (i medisinen) Uprøvd/ikke vært utsatt for
Narkolepsi Nevrologisk søvnsykdom hvor hovedsymptomet er stor og uimotståelig søvntrang på dagtid med «søvnanfall". skyldes svikt i hormonet som styrer søvn/våken tilstand
Narkomani Avhengighet av narkotiske midler
Narkose Helbedøvelse der pasienten sover f.eks. under operasjon
Narsissisme Sykelig selvkjærlighet
Nasal Som har med nesen å gjøre
Nativ Som utgår fra en naturlig tilstand
Nekrose Vevsdød
Nevrologi Læren og vitenskapen om nervesystemet og dets sykdommer
Nevron Impulsførende celle i nervesystemet
Nevrose Psykisk lidelser der virkelighetsoppfatningen er normal, men psykiske symptomer begrenser livskvaliteten
Nevrotisk Nervøst karaktertrekk som virker hemmende på personens livsutfoldelse
Newton Måleenhet for kraft
Nikkel Metallisk grunnstoff (nr. 28) kjent for å fremkalle allergi og betennelser i huden
Nikotin Giftig alkaloid fra tobakksplanten med stimulerende effekt
Nitroglyserin Medisin brukt i behandlingen av angina. Det får blodårene til å utvide seg. Utenfor medisinen benyttes det som et strekt sprengstoff
Noninvasiv Som ikke trenger gjennom huden eller annet vev
Nukleus Kjerne
Nutrient Næringsmiddel
Nutrisjon Næringstilførsel
Obduksjon Åpning og granskning av et lik
Obstipasjon Forstoppelse
Obstruksjon Hindring
Ødem Opphovning (økt væskemasse i vev)
Ødipuskompleks Erotisk binding mellom sønn og mor som forårsaker sjalusi og hat mot egen far
Odontologi Læren om tenner og tennenes sykdommer
Odør Lukt (stinkende)
Okklusjon Lukning/tiltetting
Økologi Samspill mellom ulike former for liv og omverdenen
Øksling Forplantning
Okular Øyestykket i f.eks. et mikroskop
Omega-3 Brukes særlig om umettede fettsyrer. Brukes når første dobbeltbinding kommer tre karbonmolekyl telt fra metyl-enden av fettsyren
Omslag Fuktet bandasje innsatt med gunstige/lindrene forbindelser
Opak Ugjennomsiktig - grumsete
Opiat Stoffer framstilt av opium. Bla. morfin, kodein og heroin. Har bl.a. smertedempende, respirasjonshemmende og  hostedempende effekt, ing, hostedempende effekt. Fremkaller også rusfølelse, sløvhet, tretthet og forlenget tømmingstid for magesekk og tarm, og misbruk er vanlig. Bruk heller begrepet opioid da de fleste fremstilles syntetisk i dag
Optikk Som har med syn/lys å gjøre
Optimal Ideell
Oral Som har med munnen å gjøre
Øregangen Utgjør det ytre øret sammen med øremuslingen
Øremuslingen Den synlige delen av det ytre øret
Øresus Tinnitus (kjennetegnet ved at pasienten oppfatter en lyd uten at det foreligger noen lydkilde/ytre påvirkning)
Organ En delvis selvstendig kroppsdel som utfører bestemte funksjoner
Organisk Som skyldes noe kroppslig
Orgasme Høydepunkt og avslutning på kjønnslig opphissing
Origo Utspring (i medisinen ofte brukt om muskelutspring)
Ortopedi Læren om bein - samt sykdom i og behandlling av disse
Osteoporose Benskjørhet (redusert beinmasse)
Østersforgiftning Østers troner høyt i rangeringen av de farligste matvarer, akutt forgiftning med østers kan skyldes vibrio vulnificus
Østrogen Kvinnelig kjønnshormon
Østrus Fase i seksualsyklusen hvor eggløsning finner sted og paring kan føre til befruktning
Ovarium Eggstokk - kvinnelig kjønnskjertel
Ozon Trioksygen - blåfarget gass med vinkelformede molekyler
Pacemaker Elektrisk apparat som opprettholder hjerterytmen
Pandemi Utbrudd av smittsom sykdom som i løpet av kort tid dekker minst to verdensdeler
Paralyse Total lammelse (f.eks. ingen bevegelse i muskelgruppe)
Parameter Størrelse som kan ha ulike verdier avhengig av omstendighetene - ikke konstant tall i beregninger
Paranoia Vrangforestilling om at andre er ute etter en
Parasitt Snylter som lever av en annen skapning og tar næring fra den
Paternal Som har med far å gjøre
Patologi Læren om sykelige forandringer i kroppen ved sykdom
Pediatri Læren om sykdommer hos barn
Pelvis Bekkenet
Penetrere Trenge gjennom eller inn i
Penicillin En variant av antibiotika
Perifer Ytre - vekk fra sentrum
Permanent Varig
Persepsjon Oppfattelse
Perspirasjon Svette
Perversjon Umoralske eller perverse handlinger av seksuell art
Pessar Prevensjonsmiddel som nå er lite i bruk, brukes også som et middel for å støtte opp en nedsunken livmor
pH Mål for surhetsgrad
Placebo Narremedisin - medisin uten aktive virkestoffer
Poliklinikk Sykehusavdeling som behandler pasienter uten innleggelse
Populasjon Befolkning
Potensiell Mulig - eventuell
Predikere Forutsi
Preliminær Foreløpig
Prematur Umoden, brukes også om for tidlig fødte barn
Presenil Mentale aldersforandringer tidligere enn forventet (før 65 år)
Prevensjon Forebyggende
Primær Som kommer først
Prognose Utsikt med tanke på en sykdoms forløp
Proporsjonal Forholdsmessig
Prosedyre Fremgangsmåte
Psoriasis Hudsykdom som skyldes at celledelingen i overhuden går uvanlig raskt. Dette gir tykk overhud, avskalling av hud og skjellende utslett
Psykiatri Læren om sinnslidelser
Psykologi Læren og tanke- og følelseslivet
Psykopat Person uten evne til å sette seg inn i andres følelser (ofte manipulerende)
Psykose Sinnsforvirring - sinnsykdom
Pubertet

Tidsperioden når kjønnsmodenhet inntreffer

Q

Se fasit middels ord

Rabies Hundegalskap - alvorlig virussykdom som rammer sentralnervesystemet
Radiograf Helsepersonell utdannet til å utføre bildeundersøkelser
Radiolog Røntgenlege - lege som analyserer og behandler ved hjelp av bildeundersøkelser
Randomisering Fordeling på slump (f.eks. av pasienter i en forsøkssammenheng)
Refleks En ikke-viljestyrt reaksjon på et stimuli
Regional I et angitt område
Rehabilitering Opptrening og opplæring i funksjonsgjenvinning etter skade eller sykdom
Rekonvalesens Bedringsfase etter sykdom eller skade
Rektum Endetarmen
Relaksere Slappe av/slippe opp
Repetitiv Gjentakende
Represjon "Trykke tilbake" - undertrykking
Reproduksjon Forplantning
Resistens Motstandsdyktighet
Respirasjon Pusting
Respirator Pustemaskin
Respons Svar - reaksjon på
Restriksjon Begrensning
Retrospektiv Som ser bakover i tid
Sediment Bunnfall
Segment Avsnitt - del
Seleksjon Utvelgelse
Senil Alderdomssvekket
Sensibilitet Følsomhet/oppmerksomhet/ømfintlighet
Sensitiv Følsom - ev. nærtagende
Sensorisk Som gjelder følesansene
Signifikant Betydelig
Snøblindhet Overflatisk sår i hornhinnen som følge av UV-lys
Spasme Krampe
Spermie Sædcelle
Stigmatisere Merke med dårlig omdømme - sette mindreverdighetsstempel på
Substitusjon Erstatning
Suicidal Truende til å begå selvmord
Symbiose Samliv mellom to ulike organismer
Symptom Tegn eller ubehag den syke selv opplever
Tensjon Spenning eller strekking
Terapeutisk Helbredende
Terapi Behandling
Termal Som har med varme å gjøre
Termin Beregnet tidspunkt for nedkomst ved graviditet
Terminal Mot slutten
Terminere Avslutte
Testosteron Mannlig kjønnshormon
Toksikologi Læren om forgiftninger, giftstoffer og deres virkninger
Toksin Giftstoff
Tørris Karbondioksid i frossen tilstand
Transmisjon Overføring
Transplantasjon Vevsoverføring
Ubikvitær Som finnes over alt
Ultrafiolett lys Stråling med bølgelengde mellom lilla og røntgenstråling. Deles i A, B og C, der UVB kan gi solforbrenning av huden. Brukes også i behandlingen av enkelte hudsykdommer. f.eks. psoriasis
Ultralyd Lydbølger som svinger så hurtig at de ikke oppfattes av voksne menneskers øre
Umbilicus Navlen
Umettet fett Fettsyrer med doble eller tredoble bindinger i karbonkjeden
Underbitt Fortennene i underkjeven er mer fremskutt en fortennene i overkjeden
Undulere Svingninger (går opp og ned) - f.eks. bølger
Uniform Ensartet
Unilateral Ensidig
Urininkontinens Lekkasje/manglende kontroll av vannlatningen
Urologi Medisingren som tar for seg urinveiene og mannlige kjønnsorgan
Utflod Utsig av seigt slim eller puss fra en naturlig åpning i kroppen
UVI Urinveisinfeksjon
Væskebalanse At kroppen tilføres like mye fuktighet som den mister
Vagina Skjeden
Vaksinasjon Tilførsel av ufullstendige eller svekkede bakterier/virus i den hensikt i å forebygge eller mildne smittsom sykdom. Vaksinasjon brukes også om å tilvenne seg allergener ved allergi, men dette er egentlig en hyposensibilisering.
Validitet En undersøkelses gyldighet - gir den svar på det den skal undersøkes?
Variabilitet Foranderlighet
Veganer Person som ikke spiser mat som kommer fra dyreriket - heller ikke melk eller melkeprodukter
Vegetativ Plantelignende
Vegeterianer Person som hovedsakelig spiser plantekost og produkter fra dyr (men ikke av dyr)
Vektor Noe som kan overføre en smittsom sykdom - som regel gnagere, midd eller insekter
Vene Blodåre som fører blodet tilbake til hjertet
Venflon Et lite rør som blir ført gjennom huden og inn i en vene ved hjelp av en nål
Ventilasjon Gjennomstrømning av luft
Vernepleier Person utdannet til å veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser
Vert Dyr/plante som en snylter lever på
Verteks Topp / høyeste punkt
Vev Gruppe av celler og omliggende substans som hører sammen
Vinterdepresjon Tilstand kjennetegnet av nedtrykthet samt dårlig søvn og trøtthet i den mørke delen av året
Vipera Giftslange
Virologi Den delen av mikrobiologien som tar for seg virus og virussykdommer
Virus Smittestoff som ikke har noe selvstendig liv - er avhengig av andre for å kunne multiplisere seg
Visuell Angående synet
Vital Livsviktig
Vitamin Organisk base nødvendig i stoffskiftet som kroppen ikke produserer selv i tilstrekkelig dose
Voks Estere som er vannavstøtende, brennbare og som regel ikke (eller lite) giftige og uten ubehagelig lukt
Voluntær Frivillig
Vomitus Oppkast
Vorte Smittsom - men godartet - utvekst i hud eller slimhinner som skyldes humant papillomavirus (HPV)
Vrist Den delen av foten som ligger mellom ankelen og forfoten
Vulnerabel Sårbar