Quiz

Quiz: Medisinske fagord - mellomnivå

Denne quizen tester deg i medisinske fagord personer i helsevesenet risikerer å møte i det daglige. Du vil bli spurt om 25 tilfeldig utvalgte ord blant 1106 ord i denne quizen (flere vil komme til).

Årets høyeste highscore

2022: Marcia Carranca Uferdig quiz på 1106 ord, highscore ikke representativ
2021: Kevin Wang Uferdig quiz på 1106 ord, highscore ikke representativ
2020: IngunnAnette Uferdig quiz på 1106 ord, highscore ikke representativ
2019: ginger Uferdig quiz på 609 ord, highscore ikke representativ