Quiz

Quiz: Medisinske fagord - vanskelig

Her møter du ord og uttrykk som først og fremst leger kan ha bruk for. Nyttige å kunne, men må brukes med forsiktighet. For stor bruk skaper mer avstand enn forståelse, og bør unngås.

Temaside om Korona

Fagord - vanskelig

Årets høyeste highscore

2019: Fagoversetter KB (Quizen inneholder 171 ord, og er uferdig. Derfor er ikke poengsummen representativ)