Quiz

Quiz: Medisinske fagord - vanskelig

Her møter du ord og uttrykk som først og fremst leger kan ha bruk for. Nyttige å kunne, men må brukes med forsiktighet. For stor bruk skaper mer avstand enn forståelse, og bør unngås.

Temaside om Korona

Fagord - vanskelig

Årets høyeste highscore

2020: Mariusnj Uferdig quiz på 171 ord, highscore ikke representativ
2019: Fagoversetter KB Uferdig quiz på 171 ord, highscore ikke representativ