Quiz

Quiz: Pneumothorax

Hva er egentlig pneumothorax? Hvem rammes? Løser du quizen kan du vise hva du kan, ev. lære litt om en forholdsvis vanlig tilstand.

Temaside om Korona
Laster quiz