Quiz

Quiz: Psykiatrisk sykdom

Som ved kroppslig sykdom er psykiatrisk sykdom et uttrykk for at noe ikke fungerer som det skal. Problemet er at presise prøver (tilsvarende blodprøver) ikke finnes, og derfor har psykiatrien et større rom for tolkning. Dette vanskeliggjør også forskning på feltet.

Laster quiz;