Quiz

Quiz: Risikofaktorer ved kirurgi

Noen ganger gir kirurgi en fantastisk gevinst i form av bedret livskvalitet, og det kan være eneste alternativ til bedring eller overlevelse. I andre tilfeller er effekten av inngrepet mer usikker, og man må vurdere om risikoen kirurgien innebærer er verd den mulige effekten.

Laster quiz