Quiz

Quiz: Livreddende behandling satt på vent

Mange tilstander legger en tung byrde på menneskene verden over. Verdens Helseorganisasjon har strategier for å redusere byrden, men en av "bivirkningene" ved en pandemi er at mange andre tilstander ikke får den oppfølgingen de egentlig skulle hatt.

Laster quiz