Quiz

Quiz: Skabb

Skabb stammer fra det latinske ordet "scabere" som betyr å rive. Hvor hyppig vi ser tilstanden går i sykluser, og det virker som vi nå er i en fase hvor tilstanden blomstrer lettere opp (2019).

Laster quiz